Yksilön motivaatio ja kasvu, ”tunne itsesi” -valmennus

Tunne omat ja työyhteisösi arvot, päämäärät ja toimintatavat. Yhteinen perusta lujittaa työssä viihtyvyyttä ja antaa hyvän pohjan pitkäaikaiselle ja johdonmukaiselle yksilön kehittämiselle työtehtävissään. Hyvä työpaikka on vankka perusta henkilökohtaiselle kasvulle, itsensä monipuoliselle kehittämiselle. Oleellista kehittymiselle ja kasvulle on, että omaa riittävän suuren motivaation ja tahdon toteuttaa tavoitteitaan ja haaveitaan. Tälläisen tahtotilan syntymiseen ja ylläpitämiseen oman tiimin valmentava esimies voi merkittävästi vaikuttaa. Siksi nimenomaan esimiesten tulee pitää erikoisesti huolta omasta kehittymisestään, kasvustaan ja jaksamisestaan.

Tunne-itsesi -valmennus käsittelee:

  • henkilökohtaisen kasvun alueet (fyysinen, sosiaalinen,
    psyykkinen, henkinen)
  • uudistuminen, energia, motivaatio
  • erilaiset roolit, roolien tasapaino
  • perusteet henkilökohtaisen mission ja tavoitteiden laatimiseksi