Kasva, välitä ja valmenna – työyhteisön strategiasta valmentamiseen

 Johtamista voidaan kuvata kolmiolla. Kolmion kärkenä on organisaation menestyminen ja alhaalla asiakkaiden luottamus ja henkilöstön työviihtyvyys. Strategisella johtamisella rakennetaan yritykselle kuvaannollisesti ”katto kuntoon”. Hyväkään strategia ei ole riittävä, jos sen jalkauttamisessa ei onnistuta. Tarvitaan sitoutumista ja energiaa strategian läpivientiin yrityksen kaikilla tasoilla.

”Katon kuntoon rakentamisella” haetaan yhtiölle selkeää suuntaa tulevaisuutta varten. Jokaisen tulee tietää, minne ollaan menossa, mikä on yrityksen toiminnan tarkoitus, millaiset toimintatavat yrityksellä on ja mikä on yrityksen eettinen perusta. Näistä asioista muodostuu yrityksen suunta, kompassi. ”Katonrakentaminen” on edellytyksenä hyvälle operatiiviselle toiminnalle asiakaspinnassa ja henkilöstön parissa.

Osaamisen kehittäminen on asiantuntijoille sekä heidän itsensä että yrityksen menestymisen vuoksi oleellista. Osaamisen kehittämiseen ei ole oikotietä, vaan se on pitkäjänteistä toimintaa, jota pitää johdonmukaisesti viedä eteenpäin. Valmentavien esimiesten rooli on tässä työssä keskeinen. Tästä syystä olen henkilökohtaisesti nähnyt valmentamisen pitkälti osaamisen kehittämisenä.

Edellä kuvatunlaisen strategisen johtamisen jatkoksi ja henkilöstön jatkuvan oppimisen tueksi
sopii ihmisten kautta tapahtuvan valmentamisen malli, josta käytän myös urheilusta tuttua ilmaisua coaching. Menetelmä soveltuu hyvin myös itsensä valmentamiseen.

Käytännönläheinen coaching - valmennus voi olla vastaus haasteisiisi. Valmennus auttaa Sinua näkemään uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja jokapäiväisessä johtamis- ja esimiestyössäsi.
Saat myös tukea esimiehenä kehittymiseen ja opit luomaan onnistumisen edellytyksiä johtamaasi työyhteisöön.

Jaakko Heikkilä
DI, rakennusneuvos, coach
GROWCARECOACH
Polyconsulting M&J Oy
puh. 040 5203050
jaakkoheikkila@elisanet.fi