Kasva, Välitä, Valmenna
Avaimia parempaan tuottavuuteen

Asiantuntijaorganisaatiossa ja joukkueurheilussa keräämieni kokemusten perusteella uskon, että valmentavan, ihmisten kautta tapahtuvan johtamisen merkitys tulee korostumaan. Työntekijät asettavat entistä enemmän vaatimuksiaan työpaikoille, jossa haluavat tehdä töitä. Tuottavuuden parantaminen on kaikilla aloilla ja jokaisessa työpaikassa toiminnan kehittämisen A ja O. Työelämän nopeat muutokset vaativat uudenlaisia johtamistapoja.

Ihmisten kautta tapahtuvan valmentamisen (coaching) tavoitteena on työntekijöiden motivaatiota, työviihtyvyyttä ja osaamista kasvattamalla parantaa organisaation tuottavuutta ja sitä kautta kannattavuutta.

Kasvu ja välittäminen ovat sanoja, joilla on merkitystä työyhteisöjen menestymiselle tulevaisuudessa. Coaching on se tapa, millä nuo kaksi sanaa tekevät yksilöstä motivoituneen ammattilaisen ja tiimistä yhteen hitsautuneen joukkueen.

Kasva, välitä ja valmenna - henkilöjohtamisella voittajajoukkueeksi. Tilaa nyt kauppakamarikauppa.fi:sta!