To GROW -valmentaminen

Valmentamisella autetaan henkilöä ja tiimiä nostamaan suoritustasoaan nykyiseltä tasolta tavoitetasolle, pääsemään lähemmäksi potentiaaliaan. Valmentaminen on välittämistä, kuuntelemista, tavoitteiden asettamista, seuraamista, suuntaamista, näkökulmien tarjoamista, kannustavan palautteen antamista, keskustelua, moitteenkin antamista. Valmentamisen perusehto on, että valmennettava haluaa kehittyä ja valmentaja (esimies) haluaa valmentaa.

Valmentavan johtamisen tärkeä vaihe on riittävän haasteellisten ja innostavien tavoitteiden asettaminen valmennettaville. Usein laiminlyöty vaihe on tavoitteiden määrittämisen jälkeinen tekemisen seuranta palautteineen ja keskusteluineen, esimiesten tulisi nykyistä enemmän käyttää tätä vaihetta valmennettavien kehittämiseksi.

Valmennusosion sisältö:

• valmennuksen tarve
• valmennuksen perustaidot
• ”to GROW”-menetelmä
• itsensä valmentaminen
• one on one-valmentaminen
• tiimin valmennus