Strategia, läpivienti ja mittaukset

Menestyville työyhteisöille on tyypillistä, että niillä on selkeä suunta ja siihen tähtäävä strategia, tehokas tapa jalkauttaa strategia, työyhteisössä on tekemisen meininki eikä organisaatioon ole kertynyt "pahanlaatuista kolesterolia" eli organisaatio on matala. Menestyvän yrityksen voimavarana ovat motivoituneet, osaavat henkilöt sekä asiakkaat, jotka mielellään pitävät yritystä ensimmäisenä valintanaan. Tällaista asemaa tavoittelevan työyhteisön johtamiseen coaching
-tyyppinen valmentava johtaminen sopii hyvin.

Hyvä työyhteisö mittaa säännöllisesti toimintansa tuloksia. Työyhteisön toimivuuden mittaaminen sekä asiakkaiden odotusten ja kokemusten selvittäminen normaalin talousseurannan lisäksi on tärkeää, jotta strategian mukaisessa suunnassa pysytään. Yksi esimerkki tällaisesta suunnittelu- ja mittausjärjestelmästä on Suomessakin laajassa käytössä oleva Balanced Scorecard (BSC) -järjestelmä, jota hyödynnetään strategiaosiossa.

Strategiaosio sisältää mm.:

  • Toiminnan suunta, strategia
  • Balanced Scorecard (BSC) johtamisen välineenä ja strategian jalkauttajana
  • Työyhteisön toimivuus -ohjelma, sisältäen tutkimuksen ja sen pohjalta syntyvän toimenpideohjelman.
  • Asiakassuhteen hallinnan mittari ja kehittämisohjelma TUTKA.

Työyhteisön toimivuus -ohjelmaa ja Asiakassuhteen hallinta TUTKA -ohjelmaa toteutamme yhteistyössä Fenix Consulting Oy:n kanssa. www.fenixconsulting.fi